Sören Bondesson

Sören Bondeson, född 1956, är författare och har sedan 1993 varit en mycket uppskattad lärare i litterär gestaltning, främst på Skrivarakademien i Stockholm.

Som författare har han tidigare gett ut sex böcker, bland annat de två kriminalromanerna ”Lita inte på gryningen” 1994 och ”I skuggan av mörkret” 1997. I mars 2011 utkom ”Konsten att döda, en handbok om hur man skriver kriminalromaner”.

Tidigare i år utkom han med sin nya kriminalroman, ”Lögnen är en annan sanning”.

Hösten 1941 härskar fascismen i Europa. Hitler tycks oövervinnlig. I Sverige råder ett osäkert läge om vad som kommer att ske, krigsmakten är mobiliserad på alla fronter.

Stockholm betraktas som en spioncentral för olika underrättelsetjänster och en fristad för norsk motståndsrörelse. Här finns också Enskilda banken, hjärtat i Wallenbergarnas maktimperium där hemliga allianser med tyska affärsmän och Göring görs upp. Mitt i detta nav av politisk och ekonomisk makt jobbar den före detta sjömannen och numera vaktmästarbiträdet Axel Olof Severin som på grund av sin nyfikenhet, naivitet och kärlekstörst dras in i en härva som visar sig var betydligt större än han kan hantera. Snart har han inte bara den svenska underrättelsetjänsten efter sig utan även ryska spioner och Gestapo.

Lögnen är en annan sanning är en roman som bygger på historiska fakta och verkliga personer under en hotfull höst i Sveriges historia. Det är en skildring av krigsårens Stockholm: grovarbetarens vardag, monotonin i nattarbetet, livet i Klarakvarteren, krogarna och den klassiska svartklubben Grotta Azzurra och hur det hemma hos överklassen talas om nyordningen i Europa med ett starkt Tyskland, som det är bäst att vara vän med.