Föreningen Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall

Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall arrangeras av den ideella föreningen med samma namn.

Föreningen bildades 10/6 2013 och Svenska deckarfestivalen etablerades i Sundsvall 2013 med arrangemang under 3 dagar 28-30/10.

Föreningens ändamål (utdrag ur stadgar)
Föreningen har till ändamål att stödja och utveckla intresset för kriminallitteraturen och deckargenren i stort.
Föreningens primära syfte är att initiera och samordna genomförandet av Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall vid ett tillfälle under året i samverkan med andra aktörer.

Föreningen kan också vid enskilda andra tillfällen medverka i eller genomföra olika typer av arrangemang inom deckar- och kriminalgenren.

Styrelse -vald vid årsmötet april 20170425.

Tomas Melander, ordförande, tomas@melander.name 070-327 18 70
Yoko Kawabata, kassör, svenskadeckarfestivalensvl@gmail.com
Inger Melén, ledamot
Anders Justin, ledamot
Daniel Andersson, ledamot
Daniel Burman, ledamot
Anders Larsson, ledamot

Lennart Bergström, suppleant
Åsa Gradin, suppleant
Olov Håkansson, suppleant

Göran Olsson, aukt. revisor
Leif Bohlin, föreningsrevisor

Föreningskontakt
Föreningens Bankgiro 195-4965
Swishnumret : 123 272 37 32
Webb: www.svenskadeckarfestivalen.se
epost: info@svenskadeckarfestivalen.se

Postadress:

Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall, c/o Yoko Kawabata, Granbacken 17, 856 34 Sundsvall

Facebook – https://www.facebook.com/svenskadeckarfestivalen/  – gå in och gilla!!!

Instagram– https://www.instagram.com/svenskadeckarfestivalen/  – följ oss!!!

Twitter – https://twitter.com/Deckarfestival/

Gå gärna med som medlem i föreningen och påverka utvecklingen av festivalen. Information om hur man kan bli medlem finns under flik ”Bli medlem”. Bara 100 kr per år!