Nyheter

Festivalen kammar hem beröm…

I samband med årets festival gjordes en enkät bland besökarna. Ett hundratal besökare lämnade in sina synpunkter och vi konstaterar glatt att 98% handlar om beröm och uppskattning! Många skriver att festivalen är en av årets höjdpunkter och att vi lyckats bra med blandningen av inbjudna författare.
De nya greppen med Deckarmelodikryss och Foto-Deckarutställningen hyllas unisont och flera krav finns på att vi skall permanenta Deckarmelodikrysset! Särskilda beröm ges också till moderatorerna Tomas och Kerstin och till kriminaltekniker Jan Albertsson som tillsammans med Christoffer Carlsson gick igenom ett autentiskt brottsfall i Sundsvall. Även inslaget med Bengt Eriksson (chef Rättspsyk Sundsvall) och författaren Dag Öhrlund uppskattades särskilt.

Kring önskade förbättringsåtgärder kan nämnas bättre information kring tid för besökarna att hinna äta middag samt att systemet med pappersbiljetter känns omodernt.

Enkätsvaren visar tydligt på att Svenska Deckarfestivalen är ett lyckat koncept och en viktig händelse för deckarintresserade, både Sundsvallsbor och tillresande!

Listan med önskemål om författare till 2018 års festival är lång vilket vittnar om ett fortsatt starkt intresse från besökarna.

Avslutningsvis ett extra tack till er som tog er tid att fylla i och lämna in enkäten, den är så viktig för vår utvärdering.

Väl mött 2018!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *